top of page

Hòn ​Tằm Travel

​Chúng tôi đang tiến hành nâng cấp hệ thống đặt vé điện tử và trò chuyện trực tuyến, thời gian dự kiến hoàn thành là 19/2/2023. Quý khách cần hỗ trợ đặt vé vui lòng gọi số điện thoại đường dây nóng 0914 095 939. Xin cảm ơn !

bottom of page